Skyt.nu

Kommuniker - så I skaber trivsel og opnår bedre løsninger sammen

Det siges, at “ord kan kærtegne og ord kan slå ihjel”, så det er vigtigt, at vi altid gør os umage med vores kommunikation - også fordi kommunikation vækker følelser, og følelser bliver husket af kroppen.

Så en god kommunikation på arbejdspladsen er afgørende for den enkeltes arbejdsglæde, og den bidrager derfor til vores mentale sundhed.

I denne workshop er omdrejningspunktet kommunikation, og I vil blive præsenteret for en del teori og en række værktøjer, som vi løbende på dagen øver os i, ligesom vi har en dialog om, hvordan I kan anvende det i jeres dagligdag.

Det bliver også muligt at tage eksempler op, hvor I får sparring på, hvad der kunne være årsagerne til, at den omtalte kommunikation gik særligt godt eller skidt.

Vi kommer også omkring følelser, fordi det skaber let konflikt, og I vil derfor få en viden og nogle metoder til at tackle dette i hverdagen.

Dagen afsluttes med, at I udformer jeres egne spilleregler for kommunikation, så I har et fælles afsæt for jeres videre arbejde.

I får indsigt i, hvad der er grundlæggende forudsætninger for god kommunikation - og hvad der er “de blinde vinkler”, som vi ikke er opmærksomme på.

I får en tilgang til, hvordan I sammen skaber løsninger, der er bedre, end hvad det enkelte individ kunne have gjort, fordi I får brugt hinandens forskelligheder.

I får en metode til at udtrykke jeres kommunikation, så I meget bedre kan høre og forstå hinanden, og hvor I får langt større motivation for at samarbejde.

I får teknikker til at håndtere følelser hos hinanden, så det ikke så let bliver til konflikter, fordi I i højere grad kan blive på jeres egen “banehalvdel”.

I får viden om vigtigheden af vores kommunikation, og hvordan den uhensigtsmæssige kommunikation har flere bivirkninger.

I aftaler, hvad der er “spillereglerne” for jeres kommunikation, og hvordan I vil anvende nysgerrighed/åbenhed.