Impact Consult ApS

Kompetencer – Optimal brug af teamets kompetencer og muligheder

Optimal brug af kompetencer medfører både arbejdsglæde og gode resultater.

Workshoppen giver er særligt indblik i og overblik over jer som team – hvad I hver især og samlet set er dygtige til. Samtidig afdækkes det også, om I har ikke udnyttede kompetencer og muligheder, der kan bringes i spil, og/eller blinde pletter – dvs. behov for udvikling af nye kompetencer og færdigheder.

Fokusområderne er:
 Kompetencer – færdigheder, evner, viden og erfaring - både fagligt og personligt
 Nuværende roller, funktioner og ansvarsforhold

På dette grundlag kan der tegnes et kort over jeres nuværende situation, der kan bruges til at sikre gensidig afklaring, klare rammer og aftaler, evt. nye opgave- og ansvarsfordelinger – og derved medvirke til et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

Kortet kan underbygges af en matrix, der kan benyttes til at definere roller og funktioner (f.eks. ansvarlig / back-up / hjælper / udviklingsparat..….). Herved sikres det, at I har den rette bemanding og arbejds- & ansvarsfordeling til fordel både for organisationen (bl.a. sikkerhedsmæssigt) og den enkelte person (i relation til motivation, arbejdsglæde og udvikling).

Endvidere kan kortet over den nuværende situation suppleres med et kort over en mulig ønsket fremtidig situation samt et bud på, hvordan I kommer derhen ved hjælp af et roadmap/en køreplan.

Det endelige program vil blive planlagt ud fra jeres konkrete situation, behov og ønsker.

Arrangementet kan afholdes fysisk hos jer eller foregå virtuelt, på dansk eller engelsk.

Udover arbejdspladser og teams henvender det sig også til bestyrelser og advisory boards.

Max antal deltagere: 30. Varighed: 3-4 timer.

Kort, evt. matrix, roadmap og andet relevant materiale vil blive udleveret til jer.