SUPPLEMENT AS

Konstruktiv Feedback

Feedback er et effektivt værktøj, der giver resultater i forhold til kvalitetssikring, samarbejde og udvikling.

En velfungerende feedbackkultur smitter positivt af på både opgavevaretagelsen, trivslen og en øget performance. Når feedback skal bane vej for både kvalitetssikring og læring, er der et vigtigt, at man holder tungen lige i munden. Hvis feedback afleveres vilkårligt, ustruktureret og uden egentlig omtanke, kan det skade mere, end det gavner. Det er en potentiel sårbar proces at blive vurderet, korrigeret eller anerkendt. Netop derfor er det så afgørende, at feedbackens hensigt at skabe læring og udvikling, ikke at straffe eller bedømme. På rette tid og sted og ikke mindst på rette vis kan konstruktiv feedback gøre underværker, flytte bjerge og sikre organisatorisk læring. Det kræver, at der i organisationen arbejdes målrettet med at få kortlagt: hvad konstruktiv feedback er, hvordan vi beder om feedback, og hvordan det gives.