AS3 Transition

Konstruktiv konflikthåndtering

Uenigheder og konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads og kan være grobund for læring og udvikling. Men håndteres de ikke korrekt - og i tide - kan de eskalere og skabe uro, mistrivsel og i værste fald medarbejderflugt.

I dette oplæg får I indblik i konfliktens abc og en række konkrete værktøjer, som I kan anvende som henholdsvis part eller udenforstående i en konflikt på arbejdspladsen.

Oplægget afholdes af vores erhvervspsykologer og trivselsrådgivere. Det varer 1,5 time og foregår online, så I kan samle kolleger på tværs af lokationer.

DET FÅR I MED JER:

- Viden om konfliktens dynamik og de psykologiske mekanismer, der er på spil.

- Indsigt i, hvad der skaber grobund for konflikter på arbejdspladsen.

- Inspiration til, hvordan I nedtrapper konflikter med konkrete kommunikative greb og samtaleværktøjer

- Forslag til spilleregler, som kan hjælpe jer med at forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikt.

- Gode råd, der hjælper jer med at tøjle de umiddelbare reaktioner, så I undgår at konflikter udvikler sig.


BOOK HER: www.as3transition.dk/danmarks-mentale-sundhedsdag-2023