Sund balance ApS

Lær at spotte og tackle stress

I dag lever langt de fleste virksomheder i høj grad af medarbejdernes hjerner. Det er deres viden og kognitive evner, der er afgørende for virksomhedens formåen og resultater. I sundheds- og plejesektoren er det relationelle arbejde krævende, og der skal løbes hurtigere og hurtigere.

Medarbejdere bliver i dag bombarderet med informationer, der kræver hjernearbejde. På et tidspunkt kan det skade hjernens evne til at fungere, hvilket kan nedsatte evnen til at arbejde og samtidig reducere livskvaliteten betydeligt. Den mentale sundhed er truet og stresssymptomerne skal tages alvorligt.

Foredrag/workshop om at spotte og tackle stress samt en lille temperaturmåling på stressniveauet i jeres organisation/afdeling, som danner baggrund for dialog.
Vi vil komme omkring emnerne:
• Hvad er stress?
• Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
• Hvor stresset er jeg? Lille stresstest
• Værktøjer til håndtering af stress
Workshoppen vil foregå i virksomheden og der gives et bud på, hvordan der kan arbejdes videre med stressforebyggelse, hvor lederne vil være omdrejningspunktet.

Ved at have fokus på stressforebyggelse vil det sætte øget trivsel og arbejdsglæde på dagsordenen.