Aktivator

Lær grafisk facilitering som redskab til lettere overskuelig kommunikation.

Vores hjerner økonomiserer blandt de ekstrem mange signaler, vi hele tiden modtager. Tegninger afkoder vi lynhurtigt og kan bruges til at prioritere budskabet og som bonus lagres de i hukommelsen langt bedre end ord.

Reducer det komplekse ved at lære at bruge tegninger. En dag vil indeholde intro, ikonbibliotek, tegninger af begreber som jeres virksomhed især arbejder med og et slutprodukt i form af relevant opgave der aftales nærmere. Toucher, papir og øvelsesbog indgår. Deltagerantal op til 12.

Lær at tegne simple ikontegninger og bruge dem i kombination med tekst til fx mødereferat, dagsorden, overblik over processer eller til brug af illustration af data, analyser eller forskningsresultater. Det skaber samtidig ofte et smil hos modtageren og bedre arbejdsglæde og tydelig kommunikation ved at kunne udtrykke sig visuelt også. Mange misforståelser kan imødegås ved visuel kommunikation.