Menna Mind Business

Leder- og teamudvikling

Styrk fundamentet for jeres samarbejde, kommunikation og fælles succes.

Deltagerne opnår en øget bevidsthed om egen og andres adfærd, vi identificerer teamets styrker og udviklingsområder og laver en konkret handlingsplan, som I kan arbejde videre med. Workshoppen kan tage udgangspunkt i persontypologi som f.eks. DiSC eller EASI (baseret på Big Five) Kan også afholdes på engelsk.