Future Being

Let tidspresset i hverdagen

Mangel på tid er blevet den sikre forklaring på, hvorfor vi lykkes dårligt i hverdagen, mistrives og presses. Men hvad hvis det slet ikke er tid, der er problemet?

Tid er en af de sikreste faktorer, som vi ikke kan kontrollere. Vi kommer derfor let ind i en daglig kamp, som er umulig at vinde. Uanset hvad vi gør, så får vi ikke forlænget døgnet med den ekstra time, som vi mangler.

Derfor kommer vi dagligt til kort, mister energi og motivation, hvilket skaber mistrivsel, der ofte presser os til at kæmpe endnu mere med tid.

Denne onde spiral kan brydes.

Foredraget giver på en humoristisk og perspektiverende måde adgang til en anden måde at betragte tid på og gennem det tilgå tidspresset med et andet mindset, hvor kontrollen kommer tilbage.

Foredraget varer 60 minutter, og kan udvides til en egentlig workshop med udgangspunkt i netop jeres hverdag.

I får:
- bredere forståelse af, hvad tid faktisk er
- nye perspektiver til tid i jeres hverdag
- en vej til at få den oplevede kontrol tilbage
- adgang til en hverdag, hvor tid ikke er en forhindring