Nærværskonsulenterne ApS

Løft af virksomhedens mentale sundhed - Foredrag

Nærværskonsulenterne tilbyder et foredrag med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i virksomhedens mentale sundhed, trivsel og arbejdsglæde.

Grundindstilling: Det er vores opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed.

Metode: Som forberedelse til selve foredraget vil vi gerne sættes grundigt ind i det, virksomheden allerede gør og har succes med. På den baggrund tilrettelægges både form indhold af foredraget. Foredraget gennemføres med henblik på at løfte den mentale sundhed i virksomheden ved at dele ud af vores værkstøjskasse indenfor forebyggelse og håndtering af stress og mental sundhed.

Vores erfaring viser, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst skabes via ejerskab blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor op til, at medarbejderrepræsentanter er inddraget i tilrettelæggelsen.

Plan for forløbet

  1. Der afholdes et indledende møde via teams/zoom mellem Nærværskonsulenterne, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter, hvor Nærværskonsulenterne stiller uddybende spørgsmål til brug for tilrettelæggelse af eventet.
  2. Nærværskonsulenterne planlægger og afvikler på den Mentale Sundhedsdag et foredrag på 3 timer ude på virksomheden, eller hvor det ønskes. Virksomhedens medarbejdere og ledere får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger oven på det eksisterende niveau af viden.  Nærværskonsulenterne kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes.