Nærværskonsulenterne ApS

Løft af virksomhedens mentale sundhed – workshop

Nærværskonsulenterne tilbyder en workshop med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i virksomhedens mentale sundhed.

Grundindstilling: Det er vores opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed.

Metode: Som forberedelse til selve workdhoppen vil vi gerne sættes grundigt ind i det, virksomheden allerede gør og har succes med. På den baggrund tilrettelægges både form og indhold af workshoppen. Workshoppen gennemføres med henblik på at beslutte nogle ændringer, som kan løfte den mentale sundhed i virksomheden. Efter afholdelse af eventet – f.eks. tre måneder efter – tilbydes et opfølgende møde med ledelsen, så ændringerne kan forankres og give resultater på den lange bane.

Vores erfaring viser, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst skabes via ejerskab blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor op til, at medarbejderrepræsentanter er inddraget i tilrettelæggelsen.

Plan for forløbet

  1. Der afholdes et indledende møde via teams mellem Nærværskonsulenterne, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter, hvor Nærværskonsulenterne stiller uddybende spørgsmål til brug for tilrettelæggelse af eventet.
  2. Nærværskonsulenterne planlægger og afvikler på en Mental Sundhedsdag et event på 3 timer ude på virksomheden, eller hvor det ønskes. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger oven på det eksisterende niveau af viden.  Nærværskonsulenterne kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres hurtigt i organisationen.
  3. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenterne, repræsentanter fra ledelsen og evt. medarbejderrepræsentanter et opfølgende møde via teams til evaluering af og yderligere forankring af tiltagene.