Skyt.nu

Løs konflikten og skab udvikling

Når vi har samarbejde på en arbejdsplads, så er konflikter en helt naturlig følgesvend, og de kan blive grobund for, at I udvikler jer sammen og skaber noget nyt, som I ikke havde gjort alene.

Ofte er vi bare lidt nervøse for konflikter, vi undgår dem måske ligefrem, og det er en uheldig strategi, fordi de smitter i en organisation, og det går ud over den mentale sundhed - og vi opdager ikke de potentielle gevinster.

Workshoppen består af en dialog om konflikter, så vi arbejder for et nyt syn på dem, inden I lærer noget om konflikters naturlige proces.

Vi ser også på jeres individuelle tilgang i konflikter, så I kan få redskaber til, hvordan I i højere grad kan håndtere dem fremadrettet.

Vi arbejder også med ideer til, hvordan I kan formulere en strategi for jeres konflikthåndtering, da der er stor potentiale for udvikling, så derfor er det så vigtigt at løse dem konstruktivt og høste udbyttet. Så imødegår I også de negative konsekvenser som konflikter kan have for den mentale sundhed.

Arbejdspladsen får en strategi for konflikthåndtering og et større mod og handlekraft i konflikter, fordi I får blik for fordelene ved at løse dem samt de negative konsekvenser af at lade dem bestå.

I får ligeledes en basisviden om, hvordan I kan arbejde med konflikter, så I har bud på at forandre tilgangen. Så kan I altid ud fra jeres strategi bygge videre på jeres kompetencer.

Som en del af workshoppen erfarer I også, hvordan I håndterer følelser, som er en udløser for mange konflikter. Så I kan begynde at arbejde forebyggende.