SUPPLEMENT AS

Mere sammenhængskraft - brug jeres sociale kapital

Øget sammenhængskraft påvirker trivsel og resultater positivt i organisationen.

Ved at øge fokus på virksomhedens sammenhængskraft (sociale kapital) er det muligt at få organisationens uløste konflikter, modstand mod feedback og selvfedme frem i lyset, så det kan adresseres. Det vil få organisationen til at folde sig ud og se i samme retning.
Centralt for social kapital er oplevelsen af ”tillid, ”retfærdighed” og viljen til samarbejde, hvilket giver sammenhængskraft og trivsel. Det er samtidig forudsætninger for psykologisk tryghed.

Foredraget giver indblik i begrebet social kapital og inspirerer til, hvordan virksomheden kan arbejde aktivt med sammenhængskraft, med det formål at påvirke trivslen positivt, så individuelle og organisatoriske mål nemmere realiseres.

Målgruppe:
Organisationer, grupper, team, der vil have mere ud af hinanden, deres samarbejde og glæde ved at arbejde sammen med andre.

Indhold:
• At se er i samme retning?
• Holdningers tiltrækningskræft
• ”Tillid, ”retfærdighed” og viljen til samarbejde
• Social kapitals grundbegreber
• Individuel og fælles succes


Varighed
Foredraget varer 2 timer.

Foredraget indeholder korte oplæg præget at storytelling, dialog og refleksioner, der gør den sociale kapital nærværende og håndgribelig.
I løbet af foredraget er det en mulighed at lave en digital og anonyme måling af organisationens sociale kapital, og samtidig udvælger mulige tiltag, der kan være med til at styrke sammenhængskraften.