Athenas

Mikael Rasmussen, Athenas

Fra stress til trivsel

Alle taler om det og jo – vi er måske lidt trætte af at høre om det. Men statistikkerne viser stadig at flere og flere oplever problemer med stress på arbejdet og derhjemme. Stress skaber store problemer for den enkelte, for arbejdspladsen og i sidste ende for den kerneydelse, som virksomheden skal levere. Det rummer derfor store gevinster for alle parter at styrke de forhold på arbejdspladsen, der forebygger stress og fremmer trivsel.

Vi skal stadig arbejde med stress og stress-forståelse, men vi skal gøre det på den konstruktive måde. Vi tager udgangspunkt i, at stress er et fælles ansvar, som indebærer, at både, lederne og medarbejderne tager det alvorligt og gør alt, hvad der står i deres magt for at skabe trivsel. Vi har et fælles ansvar for at skabe den gode arbejdsplads.

En traditionel arbejdspladsvurdering (APV) handler i første omgang at lave en kortlægning, og skabe et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet. Men det væsentligste kommer bagefter, og det er dialogen og handlingen. Dialogen hvor vi skaber fælles forståelser og medejerskab for det gode psykiske arbejdsmiljø. Handling og aftaler som er så konkrete og præcise at de kan udføres på adfærdsniveau så de ikke kan fortolkes, og forpligter os i det fælles med at løse kerneopgaven.

Formålet er at give medarbejderne en dybere forståelse, for hvad der skal til, for at håndtere den kompleksitet og de dilemmaer fænomenet ”stress” afstedkommer. Accept af at stressbelastninger er en del af arbejdet i en moderne organisation, samt vigtigheden i at få skabt en åbenhed, der muliggør, at man legitimt kan diskutere sådanne problemer åbent.