Mindfulness Works

Mindfulness og samarbejde

Når vi træner bevidst nærvær og bliver opmærksomme på, hvad der finder sted i os af tanker, følelser og kropslige fornemmelser, har det betydning for relationen med andre. Blandt andet derfor ser man, når mindfulness trænes på arbejdspladsen, en gunstig effekt på samarbejdets kvalitet.

Workshoppen giver jer:
- Viden om - og erfaring med, hvad mindfulness er i teori og praksis
- indblik i, hvad forskningen viser om effekten af mindfulnesstræning på arbejdspladsen med særligt fokus på samarbejde
- redskaber med fokus på at skabe kontakt og lydhørhed til sig selv og hinanden, som I kan anvende efter workshoppen. 

Efter workshoppen/foredraget får I adgang til guidede meditationer, som I kan lytte til på smartphones, computere ol.