Impact Consult ApS

Motivation – Nøglen til arbejdsglæde og en sund arbejdskultur

Bliv klog på egne og andres motivationsfaktorer og brug denne viden til at skabe arbejdsglæde, godt samarbejde, effektiv kommunikation – og ikke mindst en god arbejdskultur.

Workshoppen tager udgangspunkt i den enkelte persons motivationsfaktorer - hvad der driver denne person:
 Hvad motiverer / giver dig glæde og tilfredsstillelse i arbejdet?
 Hvad er en god arbejdsdag for dig?
 Hvilke værdier er de vigtigste for dig?
 Hvad er god ledelse for dig?

Dette tages videre til næste led: hvad driver/er vigtigt for det samlede team eller organisationen – og hvordan hænger dette sammen med arbejdspladsens kultur og værdisæt?

I vil blandt andet få:
 Indsigt i og forståelse for egne og andres reaktionsmønstre
 Et samlet billede for teamet/organisationen
 Et fælles referencegrundlag
 Grundlag for et styrket samarbejde og sammenhold
 Konkrete redskaber til brug i hverdagen
 Handlingsplan inklusiv aftaler og spilleregler

Workshoppen består af en blanding af indlæg samt individuel refleksion og arbejde i mindre grupper.

Det endelige program vil blive planlagt ud fra jeres konkrete situation, behov og ønsker.
Arrangementet kan afholdes fysisk hos jer eller foregå virtuelt, på dansk eller engelsk.

Max antal deltagere: 20. Varighed: 3-4 timer.

Handlingsplan, forslag til konkrete redskaber og evt. andet relevant materiale vil blive udleveret til jer.