One Decision

Når fællesskabet afgør forskellen mellem succes og fiasko

Tidligere direktør i blandt andet Aller Media har Lars Sander Matjeka stor erfaring med at sikre trivsel og udvikling blandt medarbejdere og ledere. Lars er en levende oplægsholder, som meget gerne har dialog med deltagerne, hvilket er med til at sikre at deltagerne et vedkommende oplæg, som også skaber masser af refleksion.

Én af de nye folkesygdomme i DK er ensomhed, og Trygfonden's undersøgelse viser, at ligeså mange mennesker i DK dør af ensomhed som af hjertesygdomme. Under Coronaen har fællesskaberne lidt - også de vigtige fællesskaber på arbejdspladserne. Derfor har virksomhederne nu en opgave i at skabe rammerne for sunde fællesskaber (både faglige og sociale) - og de vil være afgørende for virksomhedens succes i fremtiden.

Foredraget varer 45 minutter, men efterlader også plads til spørgsmål.

Foredrag kan tilpasses ledere og/eller medarbejdere på hele arbejdspladsen.