Mindshift

NATURLIGT SUNDT KOLLEGASKAB med MINDFUL TEAM WALKING

Teambuilding workshop for jer, som vil skabe naturligt sunde, stærke og tillidsfulde relationer i teamet gennem bevægelse og mindfulness under åben himmel.

UDBYTTE:
Ved at træne principperne fra ‘Mindful Team Walking’ vil I som team opleve større åbenhed og indfølingsevne for hinanden. Dette gør jer i stand til at respondere og bidrage på et dybere og mere betydningsfuldt plan. I knytter stærkere bånd som kollegaer.

TRÆNING i MINDFUL WALKING
Evnen til ægte nærvær kan trænes som en muskel. Træningen minder om meditation, hvor man retter sin bevidsthed om dét at være nærværende og fuldt til stede i nuet.
Det guider jeg på workshop med mindful team walking.
* Vi sanser naturen
* Vi sætter tempoet ned
* Vi går i stilhed sammen
* Vi mødes i nysgerrighed
Så I bliver bedre til at lytte til hinanden gennem ægte nærvær.

Mindful Team Walking styrker jeres intuition og empati gennem træning af ikke-dømmende adfærd og hjertecentreret kommunikation, der fremmes med naturen som udviklingsrum. Så I vil opleve et mere naturligt sundt kollegaskab, som holder på den lange bane.

INDHOLD
Teambuilding for max. 15 deltagere foregår udendørs (i Hareskoven, ved Buresø eller på Flyvestation Værløse) som 3 timers workshop som en kombination af guidet gåtur med bevidsthedstræning og øvelser som øger den mentale sundhed og skaber relationsopbygning på en autentisk måde. Vi går 3-5 km i naturen i et roligt tempo, hvor alle kan være med.