Concepts4Life ApS

Pausekultur - et effektivt redskab til fokus og mentalt velbefindende

Vi gør det – og vi gør det ofte! Springer pausen over! Desværre er der kun kortsigtede belønninger ved den adfærd.

Forskning viser at vi faktisk har svært ved at koncentrere os i mere end 20-40 minutter ad gangen.

Forskning viser også, at hvis vi bevidst husker at holde pauser, så øger vi koncentrationen, bliver mere produktive og reducerer stress.

Derfor kan det være en gevinst for en virksomhed at sætte fokus på og tilbyde aktiviteter, der hjælper medarbejderne til mere effektive pauser.

Pauser har stor betydning for vores fysiske og mentale helbred - og ikke mindst er pauserne med til at opretholde vores koncentrationsevne igennem dagen.

Når vi bliver bedre til at holde pauser reduceres risikoen for fejl og vores mentale sundhed styrkes.

Samtidig er en god pausekultur med til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen.
Hvad vil en arbejdsplads få ud af arrangementet hos dig/jer? (max 1000 anslag - teksten er til hjemmesiden)
*
DENNE WORKSHOP ER MED TIL AT SKABE GODE VANER OMKRING PAUSERNE PÅ JOBBET

Dels at forstå og anerkende pausernes vigtighed, og ikke mindst at skabe en god rutine med små pauser, der giver mental ro og overskud.

På workshoppen vil I blive introduceret for 6 forskellige typer af pauser
- I vil få mulighed for at afprøve forskellige pauseværktøjer, så hver enkelt deltager kan finde frem til den pauseform, der fungerer bedst for vedkommende.

- I vil også blive udstyret med forslag til, hvordan I udvikler og vedligeholder jeres pausekultur fremadrettet.

Workshoppen varer ca. 180 minutter og der er – naturligvis – indlagte pauser undervejs 😉