Mind Your Talent

Personlighedstest og teamprofiler

Som individ er du meget mere end din personlighed og med et team i ryggen, som ved, hvordan dine styrker sættes i spil vil du konstant have mulighed for udvikling. Hvis ikke der hersker gensidig forståelse, accept og rummelighed i et team, kan forskelligheder blive til uforeneligheder, og medføre konflikter, irritation og misforståelser og få konsekvenser for teammedlemmernes mentale trivsel. Med afsæt i den forskningsbaserede e-stimate teamprofil tilbyder vores certificerede e-stimate konsulent i Mind Your Talent Jeres team et unikt indblik i styrker og potentialer samt større forståelse for udfordringer og forskelligheder.

Tilbuddet består af

1) Adgang til teamets individuelle profiler (profilerne besvares individuelt inden afvikling af workshop) 

2) En 3 timers workshop med overlevering med et fremadrettet perspektiv. Profilerne vil både være aktuelle ift. emnet “Samarbejde og kommunikation” og “Forandringer og organisationsændringer”. 

Formålet med teamprofilen er at skabe øget kendskab til såvel egne som teammedlemmers reaktionsmønstre, præferencer, arbejdsstile mv., med henblik på at udarbejde en fælles forståelsesramme for, hvordan teamet sætter og holder den ønskede kurs på bæredygtig og effektiv vis. I vil opnå en bedre forståelse for teamets dynamik og ikke mindst øge bevidstheden om, hvordan teamet kan udvikle sig som helhed.

Profilerne besvares af hver enkelt teammedlem forud for dagen. På dagen vil sættes profilerne i spil med et fremadrettet perspektiv mod et konkret udviklingsmål, ønske eller behov, der måtte eksistere hos teamet.

Arrangementet vil vare i 3 timer og gælder for teams med max. 5 personer (ift. det pågældende tilskud fra Velliv Foreningen). Ønskes flere teammedlemmer skal virksomheden selv dække det resterende beløb.