Erhvervscoach og konsulent Gitte Olsen

Personligt lederskab og sunde relationer på arbejdspladsen

En god kommunikation er afgørende for, at arbejdsglæden får lov at blomstre, og at vores mentale sundhed derved påvirkes positivt.

På denne workshop skaber vi et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad der er i spil, når vi arbejder tæt sammen med mennesker, der har en anden faglighed, andre erfaringer og ofte også har et andet syn på verden end vi selv.

Det skaber en god forudsætning for udvikling i personalegruppen, når alle taler samme sprog, som understøttes af teori, metoder og modeller, som alle kan forstå og forholde sig til.

I vil få styrket jeres evne til selv at udøve personligt lederskab og dermed være med til at nære det gode samarbejde og arbejdsglæden.

I vil få en dybere forståelse af, hvad det vil sige at blive på egen banehalvdel, når I kommunikerer med hinanden.

I vil blive bedre til at tage ansvar for egne følelser i mødet med kolleger/kunder/borgere/pårørende/samarbejdspartnere... også når disse har en uhensigtsmæssig adfærd.

I vil blive bedre til at holde øjet på opgaven/rollen/funktionen, så I ikke så let hopper med i en konfliktoptrapning.

I vil møde en metode til, hvordan I bedst giver udtryk for jeres behov, kommer med forslag og bidrager med jeres observationer/erfaringer/faglighed.

I vil blive mere opmærksomme på at mærke jeres grænser i tide, så I kan give udtryk for dem fra et ligeværdigt sted. Hvilket vil sige at forholde sig til den aktuelle adfærd uden at dømme personen.