Sund balance ApS

Positiv Psykologi med fokus på arbejdsglæde

Den positive psykologi adskiller sig fra mange selvhjælpsbøger og flere psykologiske metoder ved at være evidensbaseret.

Positiv psykologi beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker fungerer bedst og har især fokus på følgende 3 områder:

1. Betydningen af positive følelser (eks tilgivelse, taknemmelighed og optimisme)
2. Styrker og dyder (eks. mod, nysgerrighed og visdom)
3. Velfungerende fællesskaber (eks. familier, institutioner og organisationer)

På temadagen arbejder vi med, hvordan den positive psykologi kan inspirere til øget trivsel – både hos os selv og i det daglige arbejdsfællesskab. Vi vil sammen kortlægge en arbejdsmodel til at øge arbejdsglæden udviklet fra positiv psykologi.
Indhold på dagen:
• Hvad er positiv psykologi/lykkeforskning?
• 3 spor af arbejdsglæde ift den positive psykologi
• Kend dine styrker
• Betydningen af positive følelser
• God-tak-hjælp metoden til daglig praksis

Målet er at alle går hjem med en større forståelse for betydningen af positiv psykologi samt værktøjer herfra, som kan benyttes i det daglige til at øge trivsel og selvindsigt.