Mette Holmgaard Ledelses- og medarbejdereudvikling

Psykologisk tryghed er nøglen

Medarbejdere stiller store krav i dag, både til sig selv og arbejdspladsen. Opgaverne skal give mig, de vil selv bestemme, hvordan opgaverne skal løses, også skal der være balance mellem arbejdslivet og privatlivet.

Udfordringen ved de krav kan skabe en frygt for at fejle, eller frygten for at blive afsløret i, at jeg ikke er perfekt. Det stiller også store krav til dig som leder, i at skabe tillid til medarbejderne og psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Et vigtigt fokus for at undgå at medarbejderne oplever sig stresset, og i yderste konsekvens sygemeldt.

Temadagen veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis.

Udbytte af temadagen
• Viden om dansk arbejdskultur
• Redskaber til at arbejde med trivsel og arbejdsglæde
• Indsigt i hvordan der kan skabes størrer psykologisk tryghed i virksomheden, og hvorfor det er vigtigt
• Indsigt i de menneskelige og organisatoriske konsekvenserne ved ubalance i arbejdsliv
• Redskaber til hvordan vi bedst leder medarbejderne, til gavn for virksomhedens målsætninger