Athenas

Rasmus Kragh, Athenas

Retning frem for hastighed – bedre præstationer og større mental sundhed

Hvordan skaber vi motivation, som ikke smuldrer i modgang eller fordamper, når vores mål er nået? Midt i nutidens præstationsræs glemmer vi nemt, at det enkelte menneskes motivation er fundamentet for fremdrift. Det er muligt – og vigtigt – at skabe en sund og bæredygtig performance-kultur, hvor vi opnår succes på den lange bane og skaber mere mening og balance i vores liv, uden vi behøver at sænke ambitionsniveauet.

Med afsæt i egne erfaringer som bjergbestiger, mentaltræner og coach giver Rasmus Kragh sit bud på, hvordan medarbejdere ved at arbejde med deres egen selvbevidsthed kan skabe et bedre mentalt helbred, der gavner i både privat- og arbejdslivet. Han kommer ind på, hvordan vi må sætte proces over kortsigtede resultater, mennesker over profit samt indse, at mental sundhed er det vigtigste, vi har. Dertil opfordrer han alle til at være mere ambitiøse på egne vegne og sætte egen selvrespekt højt.

Gennem bæredygtig motivation, regenerativ tankegang og mental balance viser Rasmus vejen til øget motivation på arbejdspladsen, netop ved at fokusere på medarbejdernes mentale sundhed – for en sund medarbejder er en god medarbejder. Han udfordrer jeres fælles retning samt giver jer indsigter og værktøjer, der kan sikre, at I forstår jeres fulde potentiale og får det omsat til konkrete resultater.