Thauer Stresscenter ApS

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos andre

På stresskurset får du viden om:

>> Hvordan påvirker stress hjerne, krop og mentale ydeevne <<
Indledningsvis gennemgår vi det rent fysiologiske, så du ved, hvad der sker, når nogen får stress. For stress udløser en række kemiske stoffer og stresshormoner, der gør, at stressramte kan overskue mindre og mindre. Du får også den konkrete definition på stress.

>> Hvordan opdager du tegn på stress <<
Noget af det allervigtigste i forhold til at forebygge stress er, at du kan spotte, når noget er galt. Op til at en medarbejder bliver syg af stress, er der en række tegn på stress. Blandt andet at vedkommende forandrer sig. De udadreagerende medarbejdere reagerer tydeligere, end de plejer. De stille medarbejdere bliver mere stille. Men der er også en række andre tegn, du skal være opmærksom på.

>> Du får konkrete stressværktøjer på workshoppen <<
De færreste har lyst til at tale med ansatte eller kolleger om stress. Og de samtaler skal foregå på en bestemt måde, fordi den stressramte kun kan overskue samtaler om simple og konkrete spørgsmål. Derfor får du en række forskellige værktøjer, du kan bruge til at gennemføre samtalerne:

👉 Min butik – din butik
👉 Arbejdshjulet
👉 ANTISTRESS-dagbogen
👉 De 3 systemer

Workshop på 3-6 timer.
Underviser: Stressekspert Rikke Maj Thauer

Læs mere her: https://thauer.dk/stresskursus/