Feedwork

Sådan giver I feedback af høj kvalitet

Feedback er absolut nødvendig for at skabe læring, sikre anerkendelse og styrke samarbejdet.

Feedback er en disciplin som kræver mange kompetencer at mestre - I denne workshop lærer I de fundamentale teknikker, som øger kvaliteten af jeres feedback.

Jeres udbytte:

- Simpelt værktøj til at strukturere din feedback

- Viden om, hvad god feedback indebærer

- Bevidsthed om hvilke faktorer der truer kvaliteten af jeres feedback