Anja Enggren - Trivselskonsulent Stress-Sorg-Søvn

Sådan tackler du livet som pårørende

Lær at passe på dig selv i rollen som pårørende

Som pårørende oplever vi tit, at der er fokus på den syge eller døende, og at det er dem, der bliver spurgt til. “Hvordan har din mor/ægtefælle/barn det?”

Mange glemmer at spørge den pårørende, hvordan de egentlig har det.
Som pårørende skal du opretholde et normalt hverdagsliv samtidig med, at du er følelsesmæssigt påvirket og skal være der for den syge, skal agere chauffør, koordinator, pleje- og omsorgsperson mv. Det er udfordrende følelsesmæssigt og tidsmæssigt.

En pårørende har evigt dårlig samvittighed, fordi ressourcerne er knappe. Det være sig overfor arbejdsplads, kollegaer, familie og øvrig omgangskreds.

Ofte er tiden så knap, at der ikke er fokus på egenomsorg, men du kan ikke være den pårørende, du gerne vil være, hvis du ikke passer på dig selv. Foredraget sætter derfor fokus på:

Rollen som pårørende
Det sorgfulde og ventesorg
Naturlige reaktioner
Hvordan tackler du arbejdet, leder og kollegaer?
Hvordan passer du på dig selv og forebygger stress?

Anja Enggren er selvstændig trivselskonsulent og er specialiseret i stress, sorg og søvn. Hun har selv været pårørende til terminalt syg mand. Anja laver workshops, kurser og foredrag med stor empati, hjertevarme og et glimt i øjet.

Få indsigt i og bliv klædt på til at hjælpe og støtte pårørende, som i en meget belastende og ressourcekrævende tid balancerer arbejdsliv og livet som pårørende. Med den rette hjælp på arbejdspladsen kan leder medvirke til at forebygge stress- og sygemelding.