TinaChristensen.dk

Samarbejde, kommunikation og konflikter

Et godt samarbejde og god kommunikation giver trivsel og en sund arbejdskultur. Konflikter kan gøre det modsatte. Workshop eller foredrag om et eller flere af emnerne, hvor vi sætter luppen over det gode samarbejde og bliver klogere på, hvad de vigtige ingredienser er. I vil få viden med fra dagen, som I kan bruge direkte efterfølgende. Der er øvelser i at anvende teknikkerne og værktøjerne, så alle bliver inddraget i løbet af dagen.

Generelt om mine workshops og kurser: Det er vigtigt for mig at videregive forskningsbaseret viden og at skabe en hyggelig og humoristisk dag, hvor sammenholdet styrkes.

Jeg vil sætte rammerne for, at I får en god, sjov og hyggelig dag sammen - et fælles referencepunkt og et fællessprog med trivsel som omdrejningspunkt.

I vil få en udbytterig dag, hvor I vil blive præsenteret for viden (med udgangspunkt i fakta). Samtidig vil I få træning i at anvende teknikkerne og værktøjerne og på den måde er det lettere at få dem indarbejdet i hverdagen.

Jeg oplever, at virksomhederne efterfølgende en trivselsdag får større forståelse for hinanden, og at det bliver lettere at snakke om trivsel og mistrivsel.