GLIFBERG PROCESSER

Samarbejde, ligestilling og trivsel i arbejdsfællesskabet

GLIFBERG PROCESSER faciliterer udviklingsworkshop for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor samarbejde, ligestilling og trivsel er i fokus.

Indholdet kan fx være:
• Tema: Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej? Målgruppe: Ledelsen og direktion, bestyrelsen, MED-udvalget, ledelsen og medarbejdere.
• Tema: Hvad skal der til, for at samarbejdet er i top, og vi trives og er trygge i organisationen, mens kerneopgaven er i fokus?
Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant). Ledelsen og medarbejdere.
• Tema: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse.
Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere.

Varighed 3 - 6 timer alt efter jeres behov. Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der veksles mellem mindre faglige oplæg og dialog. Indholdet tones, så det rammer jeres aktuelle behov.

 

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige- og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I samarbejdet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.