GLIFBERG PROCESSER

Sammen skaber vi arbejdsglæde og forebygger lederstress i arbejdsfællesskabet

GLIFBERG PROCESSER faciliterer udviklingsworkshop, hvor vi sammen skaber arbejdsglæde og forebygger stress i arbejdsfællesskabet.

Indholdet kan fx være:
• Tema: Ledere pas godt på jer selv og vær gode rollemodeller for jeres medarbejdere! – hvordan skaber I arbejdsglæde og passer på jer selv og jeres medarbejdere? Målgruppe: Ledelsen
• Tema: Vi har fået en ny lederkollega og dermed et nyt ledelsesteam! - hvordan finder vi en fælles ny vej i ledelsesteamet, hvor vi spiller hinanden gode, trives og har et sundt arbejdsmiljø? Målgruppe: Ledelsen.
• Tema: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer, strategier og nye måder at arbejde sammen om arbejdsglæde og stressforebyggelse. Målgruppe: Ledelse, direktion og bestyrelsen.

Varighed 3 - 6 timer alt efter jeres behov. Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der veksles mellem mindre faglige oplæg og dialog. Indholdet tones, så det rammer jeres aktuelle behov.

 

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige- og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I arbejdsglæden, forebygger stress og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere og medarbejderne.