Huge-by-Heart

SANS DIG TIL SAMLING

– om at blive sansestærk og indgå i forpligtende fællesskaber. Hvordan står til med den mentale sundhed i post Corona tid? I kender sikkert vendingen: “at gå fra sans og samling”? Måske det også er genkendeligt, ikke helt at kunne mærke sig selv, retningen og troen på hvad, egen krop og psyke fortæller dig?

På denne workshop inviterer vi til et sanseboost i naturen, hvor vi åbner og kalder alle dine sanser til samling. For at vække det autentiske nærvær. I mødet med den enkeltes personlige lederskab, i mødet med naturen og ikke mindst i det relationelle møde med kollegerne.

Forskning viser, at vores nervesystem er socialt og relationelt betinget samt hvordan, naturen har positiv indvirkning på nervesystemet og mindsker stress. Det er med til at skabe psykologisk tryghed.

Corona har også lært os noget om afstand, frygt og stress. Men vi har også mødt helt nye sider af hinanden via skærm, hvor vi har vist os mere autentiske i hjemmet. Et skift i den mentale sundhed er begyndt at vise sig.

Så hvad sker der, med den mentale sundhed, når vi i fællesskab åbner for sanserne og inviterer det hele menneske ind? Både det sårbare og det stærke?

Sammen undersøger vi:

• Hvad er mental sundhed for jer? Står mental sundhed alene?
• Hvordan skaber I bedre mental sundhed i fællesskab på arbejdspladsen?
• Hvordan får I kroppen og sanserne mere med i hverdagen?

Invitationen er til en anderledes oplevet og indlevet fællesskabelse. Fuld af livsglæde og latter. Vi går ud i naturen, sætter tempoet ned, så I kan skynde jer langsomt og giver plads til at være sammen i væsentlighed på nye måder.

Workshoppen er et sanseligt møde, som træner sanserne, får ro på nervesystemet og skaber psykologisk tryghed. I fællesskab med dine kolleger bliver der tid til fordybelse og refleksion, stilhed og gode samtaler samt involverende dialoger om væsentlige emner omkring bålet og gåture i skoven.

HVAD FÅR ARBEJDSPLADSEN UD AF DET? 

• Fælles sprog, inspiration og værktøjer til at (gen)etablere den mentale sundhed på nye og mere praktisk funderede måder.
• Tid og plads til at drøfte tanker, refleksioner, dialoger og samtaler om vigtige emner, der skaber bedre mental sundhed
• I får en livgivende pause sammen på en anderledes måde i naturen
• Metoder og øvelser til at træne nervesystemet, skaber nye og bedre sunde mentale vaner for både hoved, krop, psyke og for fællesskabet.

STIKORD: arbejdsglæde, stress, tilbage efter Corona, fællesskab, natur og sanser