DA arbejdsmiljøuddannelse

Seksuel chikane og andre krænkelser

Krænkende adfærd, hårdt sprog og omgangstone, uønsket seksuel opmærksomhed og mobning skaber mistrivsel og påvirker arbejdsglæde, engagement og produktivitet.

På workshoppen får I viden og mulighed for at starte dialogen om, hvordan I sammen bedst forebygger krænkende adfærd på jeres arbejdsplads, og hvad I kan gøre, hvis I oplever krænkende adfærd.

• Hvornår er det krænkende handlinger, og hvad kan krænkende handlinger omfatte.
• Hvad kan årsagen være.
• Helbredsmæssige symptomer.
• Konkrete initiativer til at forebygge krænkende handlinger.
• Hvordan kan I tackle krænkende adfærd, hvis det alligevel opstår.

I får viden om hvad, der karakteriserer mobning, krænkelser og seksuel chikane, og lærer hvordan I kan håndtere og forebygge det i jeres virksomhed. I bliver introduceret til hvad god omgangstone er og får værktøjer til god dialog.