Skyt.nu

Skab jeres strategi for mental sundhed

Mental sundhed er afgørende for vores trivsel og vores fysiske velbefindende – der er bare mange veje, og vi har ikke nødvendigvis behov for det samme.

Vi arbejder derfor i denne workshop med, at I som gruppe finder ud af, hvad I individuelt har behov for, ligesom vi finder nogle fælles værdier, som styrker jeres samarbejde og dermed den mentale sundhed på tværs af gruppen.

Workshoppen består af en proces, hvor alle kommer til at udtrykke deres behov for at trives, og hvor de eventuelt kan se nogle forhindringer, som der så kan findes løsninger på, så I opnår en opmærksomhed på både de individuelle behov, samt hvilken strategi som I kan have i fællesskab.

Denne dialog glemmer vi bare ofte at tage, fordi vi kommer til at gætte på, at andre naturligvis har det som jeg selv, det er bare sjældent tilfældet.

Så efter workshoppen er I klar til at arbejde såvel individuelt som fælles med jeres trivsel, og det vigtigste er, at I får en dialog, så I bliver fælles om at sikre mental sundhed.

Arbejdspladsen får en bevidsthed om de individuelle behov for trivsel, så der kan laves nogle konkrete aftaler. Når der er bevidsthed, så er det langt nemmere at tage et ansvar for såvel leder som medarbejder.

I får ligeledes et fælles værdisæt, der styrker sammenholdet, og hvor udgangspunktet er et, hvor alle bidrager til trivslen, hvad der er vigtigt i forhold til at fastholde fokus.

Workshoppen vil i øvrigt vise jer en metode til at skabe en god dialog, der viser vejen - også hvis der senere opstår noget, som I får behov for at drøfte. En naturlig del af et samarbejde er nemlig, at der også indimellem opstår uoverensstemmelser.