HEUN

Skræddersyet foredrag ifm Danmarks Mentale Sundhedsdag

Få et skræddersyet foredrag, der lægger op til dialog, og hvis indhold taler ind til det, der rør sig hos jer og/eller det I gerne vil have fokus på indenfor kategorierne stress og arbejdsglæde inklusiv øvelse og dertil hørende konkrete værktøjer.

Eftersom foredraget er skræddersyet har det fokus på aktuelt emne hos jer, er som udgangspunkt helt lavpraktisk og enkelt og kan benyttes i jeres hverdag efterfølgende for at holde momentum på den mentale sundhed - uagtet organisatorisk niveau.