MAX Positiv | Teams og trivsel

Slip for irriterende kolleger

Det kan somme tider være svært at have tid og overskud til at være bevidst om, hvordan man taler til hinanden i en travl hverdag, og nogen gange får man sagt noget, der lyder forkert eller anderledes end man havde tænkt. Det øger risikoen for konflikter og dårligt arbejdsmiljø. Men sproget bærer kulturen imellem jer på jeres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at I har fokus på og træner, hvordan I som kolleger taler til og om hinanden og bidrager til den gode tone.

Jeres fælles kommunikation starter ved den enkelte person, så på denne workshop arbejder I med at blive bevidste om jeres måde at kommunikere på med udgangspunkt i 3 fokusområder:

• Vælg din holdning
• Lad være at tolke
• Ingen er ufejlbarlig

Workshoppen er en aktiv blanding af øvelser, input fra mig, individuel refleksion og arbejde i grupper.

Workshoppen varer fra 3-6 timer og kan tilpasses jeres behov. Kan også afholdes som et aktivt foredrag på 1-1½ time.

Jeres udbytte af workshoppen:
I bliver hver især mere bevidste om, hvordan I kommunikerer
I mindsker risikoen for konflikter
I øger den psykologiske tryghed, når I har fokus på god kommunikation