MSB BedreSammen

Start rejsen mod psykologisk tryghed i din virksomhed (dansk / english)

Psykologisk tryghed er en kritisk faktor for at fremme innovation, samarbejde og produktivitet og bæredygtig kultur i enhver organisation eller team. Men hvordan kan du skabe og opretholde denne tryghed? Hvordan kan du sikre, at dine teammedlemmer føler sig trygge ved at dele deres ideer, tage risici og arbejde sammen for at opnå fælles mål? Dette foredrag vil give dig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan du kan skabe en kultur, der støtter op om det i dit eget team eller organisation. This workshop is also available in English

This workshop is also available in English

Indhold:

- Definition af psykologisk tryghed og dens betydning for samarbejde og innovation
- Konsekvenserne af manglende psykologisk tryghed på produktivitet og trivsel
- Hvordan man kan øve sig i at skabe en mere tryg og åben kommunikation i hverdagen
- Praktiske tips til at øge psykologisk tryghed i dit team eller organisation

Ved at øge psykologisk tryghed kan du opnå en mere produktiv og trivselsfuld arbejdsplads, hvor dine teammedlemmer føler sig trygge ved at dele deres ideer, tage risici og samarbejde for at opnå fælles mål. Dette foredrag vil give dig indsigt i, hvordan du kan sikre denne tryghed og få det bedste ud af dit team og dine relationer.

Workshoppener målrettet teams af op til 16 medlemmer med udgangspunkt i netop det teams hverdag. Det anbefales at der placeres en opfølgning 4-5 uger efter afholdelse. Vælger man et foredrag, så er der ingen begrænsninger

Medarbejderne får:
- En forståelse af, hvad psykologisk tryghed er, og hvorfor det er vigtigt i enhver organisation eller team
- Indsigt i konsekvenserne af manglende psykologisk tryghed på produktivitet og trivsel
- Konkrete tips og værktøjer til at øge psykologisk tryghed i hverdagen
- Inspiration til at skabe en mere tryg og åben kommunikation i arbejdsmiljøet
- Øget bevidsthed om betydningen af psykologisk tryghed og hvordan man kan arbejde henimod at opnå det.

Din arbejdsplads kan få flere fordele ud af at have et foredrag om psykologisk tryghed:

Øget produktivitet: Når medarbejderne føler sig trygge og værdsatte, er de mere tilbøjelige til at dele deres ideer, tage risici og bidrage til teamets mål.

Styrket samarbejde: Psykologisk tryghed kan føre til et stærkere og mere effektivt samarbejde, da det skaber en atmosfære, hvor medarbejderne er åbne overfor hinanden og værdsætter hinandens forskelligheder.

Forbedret trivsel: Når medarbejdere føler sig trygge og værdsatte, er de mere tilbøjelige til at trives og yde deres bedste. Dette kan føre til reduceret stress og bedre mentalt helbred.

Øget innovation: Når medarbejdere føler sig trygge, er de mere villige til at tage risici og eksperimentere med nye ideer, hvilket kan føre til større innovation og kreativitet i arbejdspladsen.

Bedre retention: Medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive på en arbejdsplads, hvor de føler sig trygge og værdsatte, hvilket kan føre til en højere retention og mindre turnover i virksomheden.