Glyø Coaching

Stresshåndtering – i dagligdagen

Her er udbyttet at de ansatte får indsigt i hvilke påvirkninger, der ofte stresser i hverdagen og i hvad man hver i sær kan gøre for at håndtere sine egne udfordringer i relation til stress i hverdagen - de ansatte får muligheden for at se på balancen mellem hjem, arbejde og fritid på det individuelle plan.

Med udgangspunkt i oplæg om hvilke elementer og påvirkninger, der ofte stresser i hverdagen drøfter vi hvad man hver i sær kan gøre for at håndtere sine egne udfordringer i relation til stress i hverdagen. Der vil på denne workshop blive arbejdet med balancen mellem hjem, arbejde og fritid på det individuelle plan. På denne workshop vil der være mere tid til egne refleksion. Der vil være mulighed for at tilkøbe individuelle forløb – både som møder og som onlineforløb. Varighed - 3 timer – der vil være en blanding af små korte oplæg, egen refleksion og fælles drøftelser. Det foregår på virksomheden.