SUPPLEMENT AS

Styr på tiden

Få kendskab til en række brugbare værktøjer til at prioritere tiden rigtigt, skærpe koncentration og fokus, undgå overspringshandlinger og bryde store og komplekse processer ned til overskuelige handlinger.