MAX Positiv | Teams og trivsel

Styrk den psykologiske tryghed i dit team

Godt kollegaskab er forudsætningen for et trygt team.

På denne workshop skaber I sammen et stærkt fundament til det gode samarbejde, mens I arbejder med de 5 faktorer, der udgør fundamentet for det gode arbejdsfællesskab:

• Kend dig selv
• Kend din kollega
• Fælles sprog
• Fælles værdier
• Fælles mål

Vi starter workshoppen med at I får et konkret overblik over de områder, der er jeres styrker og de områder, I kan arbejde med for at gøre jeres samarbejde endnu bedre.

Dernæst bliver I guidet igennem en øvelse til sammen at sætte ord på jeres fælles værdier for jeres samarbejde.

De 2 indledende øvelser er udgangspunktet for dagens videre forløb og hvilket område, I vil gå i dybden med. Det kan for eksempel være et emne som: kend hinanden, ros og anerkendelse, feedback, individuelle og fælles kompetencer eller værdier og målsætning

Workshoppen kan tilpasses jeres behov og varer 3-6 timer.

 

Jeres udbytte af workshoppen er:

I arbejder sammen for et godt arbejdsfællesskab
I får fælles fodslag gennem jeres værdier, mål og formål
I skaber det nødvendige grundlag for den psykologiske tryghed i jeres team