Future Being

Styrk den psykologiske tryghed i teamet

Vi er mest langtidsholdbare, skabende og udviklende, når vi er trygge. Derfor kan psykologisk tryghed i et team være med til at løfte hverdagen markant for både den enkelte og kollektivet. Begge dele med markant aftryk på både trivsel og bundlinje i virksomheden.

Psykologisk tryghed handler om at alle i teamet føler sig trygge ved at udtrykke ideer og meninger, og at den enkeltes bidrag bliver respekteret og anerkendt. Med psykologisk tryghed i et team er der styrket samarbejde, kommunikation og udvikling, hvilket fører til bedre beslutninger, større kreativitet og forbedret produktivitet.

Workshoppen folder psykologisk tryghed ud som et essentielt fokusområde for det velfungerende team og hjælper gennem konkrete værktøjer til at I med det samme kan begynde at styrke den sunde arbejdskultur.

Workshoppen er en kombination af viden, diskussioner og øvelser centreret omkring rammer, tillid, samarbejde og kommunikation.

Workshoppen afholdes over en hel dag og er målrettet teams af op til 16 medlemmer med udgangspunkt i netop det teams hverdag. Det anbefales at der placeres en opfølgning 6-8 uger efter afholdelse.

I får:
- indsigt i psykologisk tryghed som ramme for det succesfulde team
- synliggørelse af og ejerskab på det stærke fællesskab i teamet
- feedback som læringsværktøj
- forankring af forskellighed som en styrke
- styrket handlekraft og samhørighed