Back On Track

Styrk din mentale sundhed

Giv dig selv og dine kolleger en pause og sæt fokus på jeres trivsel!

Dagen afholdes som en workshop, hvor I via små korte oplæg, får viden om stress & mindfulness, træner forskellige meditationsteknikker i praksis, samt erfaringsudveksler.

I går således hjem med konkrete redskaber, så I fremover kan forebygge stress og styrke jeres mentale sundhed, både på arbejdspladsen og privat.

Workshoppen er designet med udgangspunkt i det evidensbaserede MBSR program på Dansk Center For Mindfulness på Aarhus Universitet. Resultaterne viser:
• Øget opmærksom, humør, empati, modstandskraft
• Mere energi, glæde, koncentration og hukommelse
• Mindre stress, angst, depression og smerter

Workshoppen afholdes på arbejdspladsen og udbydes af Christina Lehtinen, som er uddannet socialrådgiver, psykoterapeut og MBSR lærer ved Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet.

Dagen kan tilrettelægges som enten en hel eller halv dag. Der kan deltage op til 25 medarbejdere pr. workshop.

 

Workshoppen er designet, så I både træner fokuseret opmærksomhed og I lærer at praktisere, integrere og anvende mindfulness i hverdagen.

Intention er at skabe en struktureret vej til at forbedre evnen til at regulere stress, samt styrke jeres koncentration og nærvær og implementering i dagligdagen.

Når I har deltaget i workshoppen, kan I spotte og registrere kroppens stresssignaler og I har tilegnet jer konkrete redskaber til at regulere jeres stressniveau.

I har også fået et fælles sprog for mindfulness og ny fælles viden. I har via praksistræningen fået større indblik i egne og andres erfaringer og måske et øget nærvær.