The Leading Culture

Styrk dit lederteam til at lykkes med forandringer

At være leder kan være ensomt. Når der skal gennemføres vigtige forandringer og organisationsændringer, mærkes det allermest.

Vil du styrke dine lederes trivsel og forudsætninger for at lykkes?

Ønsker du dig et lederteam, hvor man forstår at anerkende og motivere hinanden?

Hvor dit lederjob bliver enklere, fordi du har et lederteam, hvor man samarbejder, trækker på hinandens styrker og hjælper hinanden igennem, når det er sværest?

Når dine ledere trives, får det stor effekt ud i organisationen, hvor ledernes trivsel og adfærd vil være definerede for medarbejdernes trivsel og kulturen i hele organisationen.

Står I foran forandringer, som det er vigtigt at I lykkes med?

Så er nu du og dit lederteam skal sætte en dag af til en fælles workshop, hvor vi hjælper jer til:

• At forstå hvordan jeres forskelle er en styrke
• At afdække hvordan I kan motivere og anerkende hinanden
• At definere en fælles kultur, som skaber sammenhold og samarbejde
• At få større overskud og trivsel i lederrollen
• At skabe bedre forudsætninger for at lykkes med forandringer
• At få trivsel til at sprede sig som ringe i vandet til hele organisationen

Workshoppen gennemføres som et fysisk møde hos jer. Inkluderer forberedelsesmøde og efterfølgende opsamlingsmøde (video).