encompass

Styrk fællesskabet og den indre bæredygtighed i dit team

Når du styrker den Indre Bæredygtighed hos dig og dit team, så styrker du kulturen og skaber større afstand til stress og nedsmeltning. Workshoppen tager udgangspunkt i 12 konkrete principper (også kaldet rettigheder) hvor man i grupper forholder sig til udvalgte spørgsmål og arbejder med, hvordan de kan implementeres i hverdagen. Til gavn for den enkelte og for teamet.

Vi arbejder både på det organisatoriske plan og det individuelle plan - og lægger vægt på det, I som organisation ønsker.

På dagen vil vi bl.a. kigge på, hvad der:
• Inspirerer
• Irriterer
• Hvad der skaber motivation og glæde
• Hvordan naturen og omgivelserne kan bruges aktivt.

Workshoppen er for virksomheder, der ser medarbejdere som ressourcer - som tænker i cirkularitet og som ved, at det hele menneske skal styrkes i en konstant foranderlig verden og hverdag.

Team-mæssigt:
Et bedre samspil i teamet.
I bliver bedre til at fange dårlig energi og små konflikter før de udvikler sig.
Får redskaber til at arbejde proaktivt med den gode energi

Den enkelte:
Den enkelte medarbejder bliver bedre til at sige til og fra.
Mere bevidst om hvordan man selv påvirker sin dag positivt
Øget bevidsthed om, hvad positiv energi giver en selv og sine kolleger.