SUPPLEMENT AS

Styrk hinanden - det styrker dig selv

Forskning viser, at et velfungerende samarbejde øger produktiviteten, videndeling og kvaliteten i opgaverne, samt styrker trivsel. Din evne til at skabe en god relation til dine kollegaer og samarbejdspartnere kan være lige så vigtig som din faglige kunne. Når du er hurtig til at læse din kollega og er god til at spore dig ind på hans frekvens, så går dit budskab bedre igennem. Hvis du kan gennemskue hvad der motiverer og driver en kollega, så kan du håndtere modsætninger, misforståelser og konflikter mere hensigtsmæssigt. Klar kommunikation og et velfungerende samarbejde er blandt de vigtigste faktorer for, om du lykkes i dit job og trives med dine kolleger og din chef.