Expat Hero

Styrk psykologisk tryghed, fastholdelse og arbejdsglæde i kulturelt diverse teams

Med næsten 500.000 internationale i den danske arbejdsstyrke er kulturmødet på arbejdspladsen i de fleste virksomheder uundgåeligt.

Undersøgelser peger på, at udbyttet af diverse teams først opnås, når der er en høj grad af psykologisk tryghed. Ligeledes viser undersøgelser, at ensomhed og mistrivsel hos den international medarbejder, er hovedårsagen til at denne forlader virksomheden før tid.

Gennem denne workshop, der er skræddersyet til Danmarks Mentale Sundhedsdag, får I som team eller virksomhed mulighed for at styrke den gensidige forståelse på tværs af kulturelle forskelle og misforståelser.

I kommer bl.a. til at arbejde med The Cultural Curiosity Compass ™, der er et redskab udviklet af Expat Hero til at øge den relationelle tryghed i interkulturelle teams gennem øvelser, der skærper indsigten og forståelsen for, hvorfor vi agere som vi gør i kulturmødet.

Inkluderet i workshoptilbuddet er 1 times Zoom opfølgningsmøde, hvor vi evaluerer udbyttet og gennemgår eventuelle barriere for fortsat implementering. Opfølgningsmødet skal være afholdt senest 4 måneder efter afholdt workshop.

*I får indsigt i jeres interkulturelle dynamikker, og hvordan de påvirker arbejdsglæde, psykologisk tryghed og fastholdelse.

*I bliver rystet sammen som team med en øget forståelse for hvem I er, og hvordan I kan styrke trivslen i teamet/virksomheden gennem brug af The Cultural Curiosity Compass ™

*I får indsigt og redskaber til at tage de svære samtaler om jeres forskelligheder, hvilket styrker tilliden og den psykologiske tryghed, der igen har direkte betydning for fastholdelsen.

*I får enkle redskaber til at implementere og vedligeholde, det I har lært på workshoppen til gavn for den langsigtede trivsel og psykologiske tryghed i jeres interkulturelle og diverse teams.


Workshoppen afholdes af Nanna Hauch fra Expat Hero.
Nanna er M.Sc. Intercultural Management og Psykoterapeut, MPF med speciale i systemisk, psykodynamisk arbejde i interkulturelle relationer.
Expat Hero arbejder for at styrke trivslen blandt expats og øge den psykologiske tryghed i interkulturelle teams.