Lena Munk Consult

Styrk Relationerne med en sjov og engagerende workshop

Bliv klogere på jeres forskellige persontyper

Workshoppen giver et unikt indblik i jer som team, og I skaber stærkere og mere effektive relationer. På to-tre timer præsenterer vi jer for en række lærerige og spændende aktiviteter, der gør jer klogere på jer selv og hinanden.

Udbytte af workshop

  • Lært hinanden bedre at kende og haft det sjovt sammen.
  • Et nyt fælles sprog til at tale om samarbejde.
  • Øget selvindsigt og forståelse for andre
  • Opmærksomhed på at god kommunikation betyder noget forskelligt – afhængig af vore præferencer.

Vi tager udgangspunkt i fire farveenergier: SolGul, HavBlå, IldRød og SkovGrøn. Hver farveenergi repræsenterer de forskellige præferencer, vi har, når vi løser en opgave eller kommunikerer. Vi har alle sammen adgang til alle fire farver – det er bare forskelligt fra person til person, hvilke farver vi har lettest adgang til. Alle fire farver bidrager med noget forskelligt.

Med anerkendelse og respekt for forskellighederne styrker I jeres arbejdsfællesskab.