Future Being

Styrk væredygtigheden i hverdagen

Ingen arbejdsplads er bedre end de mennesker, som hver eneste dag skal lykkes bedst muligt. Det handler om strukturerne og om kulturen, som alle agerer i.

Med stigende tempo og høje ambitioner vokser den oplevede kompleksitet, hvilket udfordrer trivsel og resultatskabelse. Ved at give mennesker de bedst mulige betingelser for at være og lykkes, kan kompleksiteten reduceres, hvilket både styrker virksomheden og løfter trivslen på sammen tid.

Workshoppen fokuserer på at etablere fundamentet for at netop jeres arbejdsplads kan rumme og forløse medarbejdere på en væredygtig måde. Det vil sige skabe rammen for at være god til at være menneske og bruge sig selv konstruktivt både mentalt, fysisk og emotionelt.

Med en væredygtig arbejdsplads frisættes det menneskelige potentiale, hvilket blandt andet handler om læring, udvikling, kreativitet og handlekraft. Til glæde for den enkelte og for virksomheden.

Workshoppen byder på en kombination af viden og øvelser, hvor deltagerne selv er med til at skabe læringen og løsningerne. Dermed styrkes forankringen af indsigter og viden, og etableres momentum for at fortsætte arbejdet efterfølgende.

Workshoppen er som udgangspunkt en hel dag og tilpasses netop jeres hverdag og kontekst.

I får:
- styrket forståelse af, hvordan den mentale, fysiske og emotionelle kapacitet hænger sammen og spiller ind på opgaveløsningen
- værktøjer til at styrke sin egen og hinandens kapacitet i hverdagen
- lettilgængelig arbejdsmodel, der kan bruges i beslutnings- og forandringsprocesser
- styrket handlekraft og oplevelse af handlefrihed