Leaders Who Inspire / A Change

Styrkende samtaler om grænser og behov

I styrker den psykologisk tryghed, trivsel og samarbejde gennem styrkende samtaler om grænser og behov.

Det gør I ved at træne evnen til at sætte ord på, hvad der er vigtigt for den enkelte deltager, og I træner, hvordan I taler om personlige grænser og behov, med respekt for hinanden og for helheden.

På den halve workshopdag laver I øvelser i dialog, der skaber indsigt og forståelse for hinanden, og øvelser, der styrker opmærksomheden på egne og andres behov og grænser.

Hvis det er muligt introduceres en hjemmeopgave inden selve workshoppen. Hjemmeopgaven forbereder deltagerne til workshoppen ved at deltagerne afdækker, hvad der er personligt vigtigt, samt personlige grænser relateret til jobbet.

Når I giver alle et fælles sprog til at sætte ord på egne behov og grænser, samtidig med at I træner dialogen til at forstå andres behov og grænser, øger I den psykologiske tryghed, trivsel og samarbejde.

En del af øvelserne kan laves udenfor, hvis vejret tillader det.

Maksimalt 20 deltager på holdet.

I styrker jeres psykologiske tryghed, jeres trivsel og samarbejde ved at styrke evnen til at være i dialog om det, der er vigtigt for den enkelte .