GoSail A/S

Team- og kommunikationstræning

Når vi skal arbejde sammen i teams er tillid en meget vigtig faktor. Vi skal kunne stole på, at de andre teammedlemmer ‘stempler ind’ og bidrager til gruppens samlede mål.

Vi er også afhængig af en vis form for sårbarhed. En kultur, hvor det er ok at sige, at der er noget man ikke forstår eller er nødt til at have drøftet igen. Har man bl.a. disse faktorer i et team er der tale om et high performance team, og det kan ses på resultaterne når et team kommunikerer og fungerer godt.

Men kommunikation er en svær ting. Vi kommunikerer hele tiden – uanset om vi siger noget eller ikke. Det kan være med vores kropssprog, signaler med øjnene eller mangel på samme.

Der er en afsender og en eller flere modtagere af et budskab, og når der er det kan der ske misforståelser. Eller modtager kan opfatte budskabet anderledes end det var tiltænkt fra afsender. Det er her der er risiko for, at der opstår fejl og forsinkelser.

Hvis vi sætter fokus på kommunikation og øver os, bliver vi bedre til det. Vi skal sætte træning på dagsorden. Jo mere tydelig vi bliver i vores kommunikation, jo færre misforståelser opstår der. Og i sidste ende betyder det en mere strømlinet produktion eller afvikling uden fejl og forsinkelser. Det kan aflæses på bundlinjen.

Når I skal føre en sejlbåd rundt på en bane og tilmed i konkurrence med andre både (matchrace), så er I afhængige af hinanden og jeres kommunikation.
Konceptet er lagt an på, at I ikke i forvejen kan sejle. I får grundig instruktion ligesom der er en instruktør med om bord i hver båd. Vi stiller med alt udstyr. I skal afsætte 4 timer.