One Decision

Uden personlige værdier som GPS farer vi vild

Alt for mange mennesker har ikke gjort sig klart hvilke værdier, som er vigtige for dem - og derfor har de ingen indre pejlemærker for, hvad et godt liv er for dem. I stedet lader de sig styre af ydre succesfaktorer og prisen er ofte høj. Derfor må vi gøre os klart, hvad vores værdier er - og konstant øve os på at leve ud fra dem med alt, hvad det indebærer af til- og fravalg.

Få i dette oplæg fokus på, hvad dine værdier er - og inspiration til, hvordan du konstant kan øve dig på at leve ud fra dem med alt, hvad det indebærer af til- og fravalg. Med sit positive livssyn inspirerer Lars Sander Matjeka til en større indsigt og dermed en ny måde at være på.

Som tidligere direktør i blandt andet Aller Media har Lars Sander Matjeka stor erfaring med at sikre trivsel og udvikling blandt medarbejdere og ledere.

Lars er en levende oplægsholder, som meget gerne har dialog med deltagerne, hvilket er med til at sikre at deltagerne et vedkommende oplæg, som også skaber masser af refleksion.

Foredraget varer 45 minutter, men efterlader også plads til spørgsmål.

Foredrag kan tilpasses ledere og/eller medarbejdere på hele arbejdspladsen.