Organisationskonsulenterne

Udvikling af stresspolitik

3 timers workshop hvor deltagerne får både viden og værktøjer til at forebygge stress og fastholde trivsel.

Vi kommer omkring emner som:
Hvad er stress?
Hvordan bidrager jeg til at fastholde god trivsel på min arbejdsplads?
Hvordan får jeg øje på stress hos kolleger? Og hvad gør jeg ved det?

På workshoppen bliver deltagerne klædt på til at møde hverdagens udfordringer omkring stress. De får konkret viden om stress, stresssymptomer og kendte risikofaktorer, så de kan bidrage til det gode, psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes med, hvornår vi bevæger os fra begejstring til belastning og hvad stress gør ved et menneskes helbred og arbejdsevne. Vi kigger også på, hvad man som gruppe med fordel kan være opmærksom på, når en kollega får en belastningsreaktion. På den måde er deltagerne efterfølgende klædt på til at udfylde din rolle ift. belastningsramte kolleger og ift. at være i dialog om løsninger med ledelsen.

Deltagerne arbejder desuden med at identificere ansvar og opgaver på forskellige organisatoriske niveauer med henblik på at formulere et udkast til en brugbar beredskabsplan, der indeholder tiltag til såvel forebyggelse, som håndtering af stress.

Formen vil variere mellem oplæg, gruppedrøftelser, cases og arbejde med diverse værktøjer.

Deltagerne får både viden og værktøjer til at forebygge stress og fastholde trivsel

Ved workshoppens afslutning foreligger et udkast til en beredskabsplan indeholdende ansvar og opgaver på forskellige organisatoriske niveauer (LIGA) i trivsels-, risiko- og farezonen